A 2017-es Iskolatábor tanítói

Sárközy Magdi

Sárközy Magdi vagyok. Columbus, Ohio-ból érkeztem két kisgyermekemmel együtt.

Erdélyben, Gyergyóremetén születtem, iskoláimat is otthon végeztem. Közgazdász vagyok, de korábban tanítottam 1-3. osztályosokat. Először tanítok a nyári magyar iskolatáborban. Korábban a Chicago-i Szt. István Magyar Iskolában önkéntes tanárként tevékenykedtem. A kisgyermekek inspirálnak és motiválnak munkámban, eredményeik megerősítik bennem, hogy ezt érdemes csinálni, kell csinálni!

Mészáros Andy

Cserkész csapattiszt. Ügyvéd és történelem-földrajz szakos tanár volt. Tíz éve tanít az iskolatáborban. A Cleveland-i Magyar Múzeum vezető testületének tevékeny tagja.

Kormosné Kata

Kilencedik alkalommal vesz részt a nyári iskolatáborban. Magyarországról, Egerből érkezett. 12 évig tanított általános iskolában magyart és történelmet. Nyugdíjasként is sok önkéntes munkát végez.

Balogh Zsuzsanna

Balogh Zsuzsa most jött először tanítani a táborba. Kárpátaljáról, Beregszászról származik. Három cserkészgyermek édesanyja. Örömére szolgál, hogy Kárpátaljáról jőve itt Amerikában is megélheti és ápolhatja magyarságát.

Horváth István

Dr. Horváth István egyetemi tanár, szilárdtestfizikus és kutatómérnök vagyok. Úgyszintén, három gyermekes családapa és cserkésztiszt, volt hétvégi magyar iskola igazgató, szavalóverseny szervező és zsűriző, vers-kedvelő és szavaló is.  Kedvelem és érdeklődöm a magyar őstörténet iránt. Klasszikus, egyházi és magyar népzene kedvelő vagyok.  Tudásomat szívesen megosztom azzal, aki érdeklődne.

Ország Éva

Cleveland, Ohio-ból jöttem, és már 2005 óta részt veszek a Nyári Magyar Iskola Táborban, eleinte mint tanuló, később mint törzs-tag és most mint segédtanár és népdal tanító. Clevelandban 19 éve cserkészkedem, és most segédtiszt vagyok a 34. Zrínyi Ilona leánycserkész csapatnál. Német és spanyol fordítónak készülök a Kent State egyetemen, és egy Localingua nevű fordítási cégnél dolgozom.

No comments yet.

Leave a Reply

Molnár Zsolt tervezte és karbantartja.