Őrsvezetői Osztály tanári naplója

2015-ben öten jöttek a táborba azzal a céllal, hogy elsajátítsák a magyarságismereti anyagot, ami az őrsvezetői tábor előfeltétele. Bostonból, Clevelandból, Hamiltonból és Dél-Karolinából érkeztek a diákok. Jókedvvel és nagy érdeklődéssel fogtak hozzá a feladathoz. A néhány éve újonan kiadott tankönyvet és munkafüzetet használtuk az órák során.

A magyar irodalom gyöngyszemeivel ismerkedtünk meg, 16 költővel Csokonaitól Kányádi Sándorig. Ezek közül a diákok Arany János Mátyás anyja című balladája mellett Petőfi két versét kedvelték a legjobban: a Falu végén kurta kocsma és A jó öreg kocsmáros címűt. A magyar nyelvtan fontos szabályaira is sort kerítettünk. A tízórai szünet után Magyarországon tettünk földrajzi utazásokat. Történelemből pedig II. Rákóczi Ferenc kora érdekelte a társaságot a legjobban. A két héten át gyűjtögetett tudnivalókról az utolsó napi vizsgán számolnak be a diákok. Sok sikert kivánok nekik hozzá!

Tóth Kata

ovosztaly

 

No comments yet.

Leave a Reply

Molnár Zsolt tervezte és karbantartja.